Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Bảo hộ lao động năm 2022

Ngành bảo hộ lao động là ngành học đào tạo ra những người bảo hộ lao động, cải thiện an toàn và sức khỏe cho người lao động. Chương trình học sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng thực tế, lý thuyết với những môn học chuyên ngành, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành bảo hộ lao động khi ra trường

Hiện nay, các công tác an toàn lao động ngày càng được chú trọng, luôn nhận được sự quan tâm của các công ty, nhà máy, xí nghiệp. Đây chính là cơ hội nghề nghiệp rất tốt cho sinh viên tốt nghiệp ngành bảo hộ lao động khi ra trường, một số công việc như:

+ Thanh tra nhà nước kiểm tra an toàn vệ sinh lao động.

+ Chuyên viên an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

+ Làm việc trong các viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động.

+ Chuyên viên kiểm tra vấn đề bảo hộ lao động của công ty, tổ chức kinh doanh.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!