Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Bảo tàng học năm 2022

Ngành Bảo tàng học là ngành đào tạo ra những cử nhân chuyên làm công tác trong Bảo tàng: nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày di sản phục vụ công chúng. Sinh viên theo học ngành Bảo tàng học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về bảo tàng, khu di tích, khu bảo tồn văn hóa.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Bảo tàng học khi ra trường:

+ Làm công việc nghiên cứu khoa học, xây dựng hệ thống lý luận, phương pháp hoạt động thực tiễn trong trưng bày và định hướng của bảo tàng.

+ Chuyên gia sưu tầm hiện vật, nghiên cứu, lựa chọn và xác định giá trị của hiện vật.

+ Làm quản lý bảo tàng tại các viện bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa các cấp.

+ Làm hướng dẫn viên bảo tàng, chuyên hướng dẫn tham quan, tổ chức các chương trình giáo dục, biểu diễn văn hóa, khoa học.

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên cả nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!