Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Bảo vệ thực vật năm 2022

Ngành bảo vệ thực vật là ngành học đào tạo những kiến thức về cây trồng (đất, môi trường sống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng), đi sâu vào những kiến thức sâu bệnh hai cây trồng từ đó đưa ra những biện pháp phòng ngừa sâu bệnh và dịch hại cho cây trồng. Ngành học sẽ trang bị kiến thức  cơ bản cũng như chuyên môn về  khoa học, kỹ thuật cây trồng với mục tiêu góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững của Việt Nam.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành bảo vệ thực vật sau khi ra trường:

+ Làm quản lý về công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông tại các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.

+ Tham gia công tác giảng dạy về ngành bảo vệ thực vật tại các trường đại học, cao đẳng.

+ Xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!