Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Bất động sản năm 2021

Ngành bất động sản là ngành thuộc nhóm ngành kinh doanh bao gồm đất đai và những công trình gắn liền với mảnh đất (nhả, gara, kiến trúc, mỏ khoáng...). Sinh viên học ngành bất động sản sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng thu thập thông tin và phân tích thị trường bất động sản, triển khai các dịch vụ như sàn giao dịch, mô giới, thẩm định giá và quản lý bất động sản.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành bất động sản khi ra trường

Cử nhân bất động sản có thể làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước như: Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ xây dựng, Cục quản lý đất đai hoặc các viện nghiên cứu, các công ty kinh doanh bất động sản, cụ thể một số công việc như:

+ Làm nhân viên môi giới, nhân viên phòng giao dịch bất động sản, nhân viên dự án - kế hoạch.

+ Nhân viên kinh doanh, quản lý, huấn luyện bán hàng.

+ Trợ lý giám đốc, tổng giám đốc.

+ Nhà đầu tư bất đống sản, quản lý và phát triển bất động sản.