Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Bệnh học thủy sản năm 2021

Ngành bệnh học thủy sản là ngành học liên quan đến việc chuẩn đoán và điều trị bệnh động vật thủy sản; đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất và chế biến thủy sản. Đây là ngành học sinh viên được trang bị những kiến thức thực tế về việc sản xuất và tiếp cận những tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong thủy sản, hình thức nuôi trồng thủy sản mới.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành bệnh học thủy sản khi ra trường

Sinh viên ngành bệnh học thủy sản khi ra trường có thể tham gia công tác tại các vị trí như:

+ Cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, cán bộ khuyến ngư, cán bộ thị trường, tư vấn...Làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân về lĩnh vực thủy sản.

+ Làm chủ trang trại hoặc của hàng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi thủy sản.

+ Tiếp tục học lên chương trình sau đại học, tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng liên quan đến thủy sản...