Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Biên dịch - phiên dịch năm 2020

Ngành Biên dịch: Là ngành chuyển thể văn bản viết từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, không chịu sức ép về thời gian, không căng thằng như dịch nói. Tuy nhiên, ngành biên dịch yêu cầu người làm phải có độ trôi chảy, chính xác cao hơn nhiều so với phiên dịch.

Ngành Phiên dịch: Là ngành chuyển lời nói từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác mà không làm ngữ nghĩa của câu thay đổi.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Biên dịch - phiên dịch khi ra trường:

+ Làm việc trong ngành xúc tiến thương mại.

+ Làm việc trong các tổ chức quốc tế.

+ Làm việc trong các công ty đa quốc gia.

 
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!