Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững năm 2022

Ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững là ngành học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở ngành về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Sinh viên sẽ được nắm rõ những kiến thực khí hậu, thủy văn, nắm rõ quy luật sinh thái... từ đó đưa ra các giải thích của các vấn đề liên quan đến kinh tế và phát triển bền vững.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Biến đổi khí hâu và Phát triển bền vững khi ra trường:

+ Làm việc tại các Bộ, Sở, Phòng ban của nhà nước về việc biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

+ Làm việc tại các cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

+ Làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan tư vấn, trung tâm dự báo thời tiết...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!