Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Cầu đường bộ năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) 7580205-01 A00, A01, D01, D07, D07 17.1