Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chỉ huy kỹ thuật Hoá học năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Trường Sĩ Quan Phòng Hóa 7860229 A00, A01 22.7 Thí sinh Nam miền Nam
2 Trường Sĩ Quan Phòng Hóa 7860229 A00, A01 23.65 Thí sinh Nam miền Bắc