Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chỉ huy kỹ thuật Phòng không năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Phòng Không – Không Quân 7860226 A00, A01 22.9 Thí sinh Nam miền Nam
2 Học Viện Phòng Không – Không Quân 7860226 A00, A01 24.4 Thí sinh Nam miền Bắc