Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Trường Sĩ Quan Đặc Công 7860207 A00, A01 23.6 Thí sinh Nam miền Nam
2 Trường Sĩ Quan Đặc Công 7860207 A00, A01 24.15 Thí sinh Nam miền Bắc