Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Hải Quân 7860202 A00, A01 24.85 Thí sinh Nam miền Nam, thí sinh có mức điểm 24.85 điểm:
- Tcp1: Toán>=8.6
- Tcp2: Lý >=7.5
- Tcp3: Hóa (TA)>=8.5
2 Học Viện Hải Quân 7860202 A00, A01 25.2 Thí sinh Nam miền Bắc, thí sinh có mức 25.2 điểm: Toán >=9.2