Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu lục quân năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ 7860201 A00, A01 24.05 Thí sinh Nam Quân khu 5
2 Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ 7860201 A00, A01 24.35 Thí sinh Nam Quân khu 7
Thí sinh mức 24.35 điểm: điểm môn Toán >= 8.6
3 Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ 7860201 A00, A01 24.8 Thí sinh Nam Quân khu 9
Thí sinh mức 24.80 điểm:
- Tcp1: Toán >=8.8
- Tcp2: Lý >=7.75
- Tcp3: Hóa>=8.0
4 Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn 7860201 A00, A01 25.3 Thí sinh mức điểm 25.30
TCP1: Toán >=8.8
TCP2: Lý >=7.75
TCp3: Hóa (TA) >=8.5
5 Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ 7860201 A00, A01 25.55 Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT - Huế)