Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh năm 2020

Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh là ngành học đào tạo những sĩ quan, quân nhân có tiêu chuẩn theo quy định để trở thành sĩ quan chỉ huy và tham mưu pháo binh cấp quân đội. Các sĩ quan ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh phải là những người có bản lĩnh vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ và năng lực để chỉ huy, lãnh đạo và quản lý đáp ứng yêu cầu.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh khi ra trường:

Sinh viên ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh không cần lo tìm việc khi ra trường mà sẽ được nhà nước điều chuyển đến các đơn vị công tác, đơn bị quân đội pháo binh trên cả nước. Quá trình thăng tiến của sĩ quan Chỉ huy tham mưu Pháo binh: Trung đội trưởng lên Đại đội trưởng pháo binh, sau đó là các vị trí tương đương và có sự phát triển lâu dài.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Trường Sĩ Quan Pháo Binh 7860205 A00, A01 22.1 Thí sinh Nam miền Nam
2 Trường Sĩ Quan Pháo Binh 7860205 A00, A01 24.4 Thí sinh Nam miền Bắc


Thí sinh mức 24.40 điểm:

- Tcp1: môn Toán >=8.4

- Tcp2: môn Lý >=8.25