Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - Thiết giáp năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp 7860206 A00, A01 22.5 Thí sinh Nam miền Nam
2 Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp 7860206 A00, A01 24.05 Thí sinh Nam miềm Bắc