Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu thông tin năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa 7860220 A00, A01 0 chưa có điểm
2 Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa 7860220 A00, A01 0 chưa có điểm
3 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc 7860221 A00, A01 23.95 Thí sinh Nam miền Bắc
4 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc 7860221 A00, A01 24.2 Thí sinh Nam miền Nam
5 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 25 Áp dụng cho thí sinh Nam xét điểm thi TN THPT khu vực miền Nam
6 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 26.5 Áp dụng cho thí sinh Nam xét điểm thi TN THPT khu vực miền Bắc
TCp1 Toán >=9.0
TCp2 Lý >=8.5
7 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 27.55 Áp dụng cho thí sinh Nữ xét điểm thi TN THPT khu vực miền Nam
8 Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 7860220 A00, A01 28.15 Áp dụng cho thí sinh Nữ xét điểm thi TN THPT khu vực miền Bắc