Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chính sách công năm 2020

Ngành Chính sách công là ngành học đào tạo các cử nhân có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt nắm vững chuyên môn trong công tác hoạch định và thẩm định chính sách công. Sinh viên khi tốt nghiệp ngành chính sách công có khả năng làm việc trong các tổ chức, các cơ quan thuộc hệ thống chính trị các cấp hoặc trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Chính sách công khi ra trường:

+ Làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế với vai trò là nhân viên chính sách công.

+ Làm việc trong các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức về kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Tham gia các dự án phát triển kinh tế, làm việc trông công ty hoặc các tổ chức tín dụng.

 
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!