Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học năm 2022

Ngành chủ nghĩa xã hội khoa học là ngành giảng dạy những kiến thức về chủ nghĩa, xã hội, khoa học. giảng dạy các phương pháp tư duy khoa học, các kỹ năng làm việc, giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Ngành học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức chuyên sâu về chủ nghĩa xã hội khoa học, giúp sinh viên có tư suy khoa học, khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học khi ra trường:

+ Làm công tác giảng những môn học như: Chủ nghĩa xã hội, đường lối cách mạng Viêt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Làm cán bộ quả lý công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, chính phủ, cơ quản Đảng từ cấp trung ương đến địa phương.

+ Viết sách, viết văn làm việc tại các cơ quan sách, truyện tranh, thơ.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!