Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Cơ điện tử năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Bách Khoa Hà Nội ME-NUTx A19 20.5 ĐH Nagaoka (Nhật Bản)
2 Đại Học Bách Khoa Hà Nội ME-LUHx A19 21.6 ĐH Leibniz Hannover (Đức)
3 Đại Học Bách Khoa Hà Nội ME-E1x A19 22.6
4 Đại Học Bách Khoa Hà Nội ME-LUH A00, A01, D07 24.2 ĐH Leibniz Hannover (Đức)
5 Đại Học Bách Khoa Hà Nội ME-NUT A00, A01, D28 24.5 ĐH Nagaoka (Nhật Bản)