Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ chế tạo máy năm 2020

Ngành Công nghệ chế tạo máy là ngành học ứng dụng nguyên lý vật lý để tạo ra các loại máy móc cũng như thiết bị hoặc tạo ra các vật dụng hữu ích. Đây là ngành học có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, vận hành toàn bộ quy trình chế tạo ra các sản phẩm cơ khí, tối ưu hóa quá trình sản xuất đảm bảo hiệu quả công việc.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Công nghệ chế tạo máy khi ra trường:

+ Làm việc trong các công ty kỹ thuật, điều hành sản xuất.

+ Làm tư vấn thiết kế, kỹ thuật hoặc điều khiển hệ thống sản xuất trong doanh nghiệp.

+ Làm việc trong các cơ quan quản lý, chế tạo và vận hành máy móc...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!