Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ chế biến lâm sản năm 2020

Ngành công nghệ chế biến lâm sản là ngành học liên quan đến tài nguyên gỗ, làm những công việc nghiên cứu và phát triển, thiết kế và bảo quản các vật liệu, đồ dùng làm từ gỗ. Theo dõi, quản lý các dây chuyền sản xuất ván, ép ván, ghép thanh gỗ, sản xuất gỗ để đảm bảo chất lượng sản phẩm đẹp, bền cho người tiêu dùng.

Sinh viên học ngành công nghệ chế biến lâm sản sẽ được trang bị những kiến thức về công nghệ thiết bị chế biến lâm sản, hiểu rõ hơn về sản phẩm gỗ, các loại gỗ, công nghệ tự động hóa chế biến gỗ. Ngành công nghệ chế biến lâm sản có những chuyên ngành như: Chuyên ngành chế biến lân sản, chuyên ngành công nghệ giấy và bột giấy, chuyên ngành thiết kế đồ nội thất.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành công nghệ chế biến lâm sản khi ra trường:

+ Làm kỹ sư phụ trách công nghệ, thiết kế, sản xuất gỗ

+ Làm quản lý kỹ thuật tại nhiều công ty, tổng công ty, nhà máy gỗ trong cả nước

+ Làm giảng viên, cán bộ nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng

+ Làm cán bộ công tác tại những tổ chức kinh tế, xã hội liên quan đến dự án về gỗ và bảo vệ môi trường.