Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ da giày năm 2022

Ngành công nghệ da giày là ngành chuyên nghiên cứ các khâu sản xuất tại doanh nghiệp, công ty thuộc lĩnh vực da giày, thực hiện công việc quản lý thành phẩm và kiểm tra thành phẩm.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành công nghệ da giày khi ra trường

Khi ra trường, sinh viên ngành công nghệ day dày có thể làm các công việc sau:

+ Làm các công việc tại các cơ sở kinh oanh da giày, sản xuất tại nhiều bộ phận trong công ty

+ Quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩn, sản xuất da giày

+ Làm việc tại phòng kỹ thuật, thiết kế, nghiên cứu và phát triển mẫu...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!