Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu năm 2022

Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu là ngành đào tạo kỹ sư có bản lĩnh chính trị, học vấn, sức khỏe, kinh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu trong việc phát triển công nghiệp dầu khí hiện đại của Việt Nam. Đây là ngành học giúp sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề khó khăn trong việc quản lý mỏ, kỹ thuật khoan, khai thác công nghệ dầu khí.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu có thể làm các công việc liên quan đến việc nghiên cứu các chuyên ngành, trực tiếp ở các giàn khai thác dầu khí, các công việc cụ thể như:

+ Làm công tác giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành về khai thác dầu khí.

+ Làm kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên điều khiển, theo dõi, phát hiện và xử lý các sự cố ở các khu khai thác.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!