Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ giáo dục năm 2020

Ngành công nghệ giáo dục là ngành học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin có mục địch giáo dục truyền thông nhằm thích ứng với những thách thức và cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp mang lại cho giáo dục.

Cơ hội việc làm của Công nghệ giáo dục khi ra trường:

+ Trở thành chuyên gia thiết kế hóa học, chuyên viên quan trị hệ thống giáo dục, làm việc trong các trung tâm giáo dục, các trường đại học, cao đẳng.

+ trở thành chuyên viên thiết kế và phát triển học liệu và các sản phẩm giáo dục.

+ Trở thành chuyên viên phát triển nội dung, làm việc trong các phòng kỹ thuật, phát triển nội dung tại đài truyền hình...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Bách Khoa Hà Nội ED2x A19 19
2 Đại Học Bách Khoa Hà Nội ED2 A00, A01, D01 23.8
3 Đại Học Bách Khoa Hà Nội ED2 A00, A01, D01 23.8