Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ giấy và bột giấy năm 2022

Ngành Công nghệ giấy và bột là ngành học sinh viên sẽ được trang bị kiến thức khoa học giấy, bột xấy và các kỹ thuật công nghệ trong việc sản xuất giấy. Ngoài ra sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng về nguyên liệu sản xuất giấy, công nghệ sản xuất giấy, các thiết bị sử dụng giấy và bột giấy.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Công nghệ giấy và bột khi ra trường:

+ Làm công việc nghiên cứu tại các công ty, viện nghiên cứu về cây có sợi, giấy và bột giấy hoặc các sản phẩm liên quan đến giấy.

+ Làm công tác vận hành, quản lý cũng như điều hành hoạt động, dây chuyền sản xuất giấy và bột giấy.

+ Chuyên gia nghiên cứu, cải tiến công nghệ, nâng cao năng xuất và chất lượng giấy.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!