Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ hóa học năm 2022

Ngành Công nghệ hóa học là ngành học đào tạo cho sinh viên các kiến thức chính về hóa học và các kiến thức chuyên môn hóa học liên quan đến các hệ thống sản xuất trong công nghiệp. Có nhiều lĩnh vực sản xuất liên quan đến ngành Công nghệ hóa học như: lọc - hóa dầu, hóa dược, sản xuất sản phẩm hữu cơ, hóa vô cơ, xi măng phân bón.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Công nghệ hóa học khi ra trường:

+ Làm việc trong các tập đoàn dầu khí, chế biến lọc dầu.

+ Làm việc trong các công ty tư vấn thiết kế các quy trình công nghệ, các công ty xử lý môi trường, công ty phân bón...

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành hóa học.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!