Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí năm 2022

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí là ngành học tham gia trực tiếp trong việc chế tạo sản xuất các sản phẩm, thiết bị cơ khí. Công việc của ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí liên quan đến sắt, thép, công việc gia công bằng tay như tiện, phay, hàn, bào. Với ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí hiện nay đã có rất nhiều các công nghệ tự động, chuyên môn hóa đưa vào sử dụng. Đây là ngành học lâu đời, chiếm phần lớn vào hoạt động kinh tế, xã hội.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí khi ra trường:

+ Làm việc trong bộ phận vẽ kỹ thuật cơ khí.

+ Làm lập tình gia công máy CNC.

+ Kỹ thuật viên khai thác hệ thống sản xuất công nghiệp, vận hành và bảo trì các sự cố.

+ Kỹ thuật viên tham gia vào các công việc gia công sản phẩm,
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!