Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử năm 2020

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: là ngành học liên quan đến việc nghiên cứu và áp dụng những vấn đề liên quan đến điện từ, điện từ. Ngành kỹ thuật điện có nhiều chuyên ngành nhỏ như: năng lượng, điện tử học, hệ thống điều khiển, xử lý tín hiệu, viễn thông.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử khi ra trường:

Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, Việt Nam đang hội nhập với thế giới. Rất nhiều công ty, tập đoàn lớn đã đầu tư nhà máy, đi vào hoạt động ở Việt Nam. Chính vì vậy cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành kỹ thuật điện, điện tử là rất lớn, các vị trí sinh viên ngành kỹ thuật điện có thể đảm nhận khi ra trường như:

+ Chuyên viên kỹ thuật, tư vấn thiết kế, vận hành, bảo trì mạng lưới điện tại các công ty

+ Nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm, đơn vị sản xuất công nghiệp tự động hóa, điện tử hóa

+ Làm việc cho Tổng công ty Bưu chính viễn thông, Tổng cục điện tử Việt Nam...