Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ may năm 2020

Ngành Công nghệ may là ngành sử dụng kỹ thuật tạo sợi vải phục vụ cho việc  may mặc, công nghiệp và các lĩnh vực liên quan. Sinh viên ngành Công nghệ vật liệu dệt may sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về vật liệu, kỹ thuật tạo sợi, in nhuộm, kỹ năng quản lý, điều hành sản xuất sợi dệt nhuộm và thiết bị dệt vải, kỹ thuật sản xuất đại trà...

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Công nghệ may khi ra trường

Hiện nay, ngành Công nghệ may có khá nhiều với nhiều nhà máy được đặt tại các địa phương. Sinh viên ngành Công nghệ may có thể làm việc với nhiều vị trí khác nhau:

+ Làm việc ở phòng kỹ thuật, nghiên cứu, phát triển sản phẩm

+ Làm công việc chỉ đạo kỹ thuật, công tác chuẩn bị sản xuất

+ Quản lý và điều hành việc sản xuất kinh doanh, đánh giá chất lượng sản phẩm,

+ Kỹ sư công nghệ thiết bị tại những cơ sở sản xuất sợi dệt nhuộm...