Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ phần mềm năm 2020

Ngành Công nghệ phần mềm là ngành áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống, kỷ luật và định lượng cho việc phát triển, sử dụng và bảo trì phần mềm. Đây là ngành bao trùm các kiến thức, công cụ và các phương pháp cho việc định nghĩa yêu cầu phần mềm, thực hiện các tác vụ thiết kế, xây dựng, kiểm thử và bảo trì phần mềm. Ngoài ra, Công nghệ phần mềm còn sự dụng các kiến thức của lĩnh vực kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, quản lý, toán học, quản lý dự án...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên Công nghệ phần mềm khi ra trường: Sinh viên khi tốt nghiệp ngành Công nghệ phần mềm có thể đảm nhiều các công việc như sau

+ Làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, website, gia công phần mềm, game

+ Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì phần mềm máy tính, đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong doanh nghiệp, tổ chức.

+ Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.

+ Tự làm việc độc lập, phát hành các sản phẩm: game, ứng dụng thiết bị di động.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hàng Hải 7480201D118 A00, A01, D01, C01 21.75