Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan năm 2020

Ngành công nghệ rau hoa quả và cảnh quan là ngành học thuộc nhóm ngành nông nghiệp. Cung cấp những kiến thức về cảnh quan, hoa viên, môi trường, ứng dụng công nghệ sinh học trong việc nghiên cứu và sản xuất các loại hoa quả, cây cảnh có giá trị kinh tế cao. Ngành học sẽ trang bị cho sinh viên có kiến thức chuyên môn về việc thiết kế, thi công và quản lý cảnh quan theo yêu cầu và thực tiễn của xã hội.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành công nghệ rau hoa quả và cảnh quan khi ra trường:

Hiện nay, kinh tế xã hội đang trên đà phát triển, con người ngày càng có nhu cầu về thẩm mỹ, cảnh quan. Điều này tạo cơ hội việc làm cho sinh viên trong ngành khi ra trường, có thể làm việc tại các vị trí sau:

+ Làm việc tại các công ty đô thị, công ty du lịch sinh thái.

+ Làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, cơ sở khuyến xanh của tư nhân, nhà nước.

+ Làm việc tại các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên, thảo cầm viên hoặc các khu di tích lịch sử...