Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ sau thu hoạch năm 2022

Ngành công nghệ sau thu hoạch là ngành chuyên đào tạo những cán bộ có trình độ đại học, có kiến thức, kỹ năng về công nghệ sau thu hoạch, làm các công việc hợp tác, quản lý nguồn lực, có khả năng thích ứng với công việc đa dạng trong các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch khi ra trường:

+ Làm cán bộ nghiên cứu, phân tích, kiểm tra và giám định chất lượng trong các nhà máy, xí nghiệp, công ty giám định nông sản.

+ Điều hành kỹ thuật tại kho bảo quản nông sản, thực phầm của nhà máy, xí nghiệp, cơ sở bảo quản sản phẩm.

+ Giảng viên làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!