Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ sợi, dệt năm 2022

Ngành công nghệ sợi, dệt là ngành có công việc vận hành dây chuyền sản xuất sợi dệt nhằm phục vụ cho nền công nghiệp may mặc đạt được yêu cầu đã đề ra. Ngành công nghệ sợi, dệt giúp sinh viên trang bị những kiến thức chuyên môn về cơ sở kỹ thuật điện, kỹ thuật vẽ, kiến thức về an toàn lao động, biết rõ về đặc điểm, tính chất của những loại sợi, vải dùng trong quá trình dệt, có kiến thức đại cương về nghề kéo sợi,dệt vài và nhuộm vải.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ sợi dệt:

+ Kỹ sư chuyên vận hành dây chuyền sản xuất, đảm bảo dây chuyền hoạt động liên tục và hiệu quả

+ Xác định thành phần nguyên liệu tạo ra sản phẩm, đảm bảo đạt được tính chất và thuộc tính thành phẩm theo yêu cầu đề ra

+ Làm công tác thí nghiệm, kiểm tra thuộc tính và tính chất của sản phẩm, điều chỉnh cải thiện bước gia công.

+ Quản lý, điều hành dây chuyện kéo sợi, dệt kim....
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!