Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ Thông tin và truyền thông năm 2020

Ngành công nghệ thông tin và truyền thông là chương trình học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về máy tính và quản trị hệ thông, các kiến thức chuyên nghiệp của hệ thống thông tin. Không chỉ vậy, sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành, trong môi trường quốc tế.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành công nghệ thông tin và truyền thông khi ra trường

Ngành công nghệ đang phát triển rộng lớn, sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin và truyền thông có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp. Ngành công nghệ thông tin ít chịu ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Một số công việc sinh viên ngành công nghệ thông tin và truyền thông có thể đảm nhận như: làm lập trình viên cho các nền tảng điện thoại, web, chuyên gia phân tích hệ thống và quản trị hệ thống, chuyên gia phát hiện và xử lý dữ liệu đa phương tiện.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội 7480201 A00, A01, D07, A02 24.75