Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin năm 2022

Ngành công nghệ thông tin là ngành sử dụng máy tính, phần mềm để lưu trữ, chuyển đổi và xử lý dữ liệu, nghiên cứu chuyên sâu về máy tính, công nghệ phần mềm, kỹ thuật máy tính...Những người làm việc trong ngành công nghệ thông tin được gọi là IT.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành công nghệ thông tin đang rộng mở với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, nhờ vào việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, xã hội: giao lưu, giải trí...Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin có thể làm các công việc tại cơ quan tư nhân, nhà nước và nhiều tổ chức xã hội khác:

+ Lập trình viên phần mềm, trực tiếp tạo ra những phần mềm, ứng dụng

+ Chuyên viên phân tích hệ thống quản trị dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính

+ Quản lý, điều phối các dự án công nghệ thông tin.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!