Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ vật liệu năm 2022

Ngành Công nghệ vật liệu là ngành học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vật lý, hóa học, toán học, tin học cũng như các kiến thức về vật liệu để có thể nghiên cứu, phát hiện và chế tạo ra các vật liệu mới.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Công nghệ vật liệu khi ra trường:

+ Làm việc trong các hãng công nghệ cao, các viện nghiên cứu hoặc các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước.

+ Làm công tác giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học có chuyên ngành Khoa học kỹ thuật Vật liệu.

+ Tiếp tục học cao lên theo chương trình thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!