Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công tác thanh thiếu niên năm 2020

Ngành Công tác thanh thiếu niên là ngành học đào tạo sinh viên có thể nắm vững các hệ thống kiến thức, kỹ năng công tác thanh thiếu niên, từ đó có khả năng nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các ý kiến với các cấp Ủy, và chính quyền. Sinh viên học ngành Công tác thanh thiếu niên cần có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có kiến thức trong công tác thanh thiếu niên và nhiều lĩnh vực khác.

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Công tác thanh thiếu niên khi ra trường:

+ Làm việc tại các cơ quan đoàn thể từ Trung ương đến địa phương.

+ Làm việc trong các ban ngành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam 7760102 D01, C00, C19, C20 15