Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công tác xã hội năm 2022

Ngành Công tác xã hội là ngành học mang sứ mệnh giúp đỡ, hỗ trợ và chăm sóc những người không may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cộng đồng. Từ đó giúp học hoàn nhập vào cuộc sống. Đối tượng mà ngành công tác xã hội hướng tới bao gồm: Người khuyết tật, người nghèo, người không có khả năng tự chăm sóc, tự vệ, người mắc bệnh nan y...Đây là ngành hcj có hoạt động rộng khắp thế giới, ở đâu có người cần giúp đỡ, ở đó có người làm công tác xã hội.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Công tác xã hội khi ra trường:

+ Trở thành người hỗ trợ, tham mưu cho các tổ chức, chăm sóc đời sống vật chất của cán bộ công nhân viên trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

+ Trở thành nhiên viên công tác xã hội tại các trường học, thực hiện công tác xây dựng và quản lý chính sách, kết nối nhà trường và các tổ chức xã hội, trợ giúp cho giáo viên, học sinh vượt qua khó khăn.

+ Làm nhân viên công tác xã hội tại các bệnh viện, các tổ chức phi chính phủ.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!