Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm năm 2021

Ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm là ngành chuyên về việc xử lý, chế biến, bảo quản và lưu trữ thực phẩm bằng biện pháp phòng ngừa, phòng chống bệnh tật do thực phẩm gây ra. Điều chỉnh, kiểm tra một số thói quen, thao tác trong khâu chế biến nhằm trành nguy cơ sức khỏe. Sinh viên học ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm sẽ được trang bị kiến thức thuộc khối cơ sở ngành: Đánh giá cảm quan thực phẩm, phụ gia thực phẩm, máy thiết bị thực phẩm, phân tích vi sinh thực phẩm...Các kiến thức chuyên ngành như: Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng sữa, chất lượng dầu thực vật...

Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc tại nhiều vị trí tại các doanh nghiệp , công ty thực phẩm:

+ Chuyên viên kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng nguyên liệu, vận hành máy móc, dây chuyển sản xuất, phát triển sản phẩm.

+ Chuyên viên dinh dưỡng tại khoa dinh dưỡng, xét nghiệm tại các bệnh viện.

+ Chuyên viên phụ trách và nghiên cứu sản phẩm, chuyển giao, phát triển sản phẩm...