Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Đạo diễn truyền hình năm 2022

Ngành Đạo diễn truyền hình là ngành làm công việc chịu trách nhiệm kịch bản, dàn cảnh, âm thanh, ánh sáng và các phương tiện kỹ thuật để tạo ra một chương trình truyền hình. Ngành Đạo diễn truyền hình có 3 chuyên ngành sau: Đạo diễn sân khấu kịch, phim; Đạo diễn sân khấu ca nhạc; Đạo diễn sân khấu gameshow.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Đạo diễn truyền hình khi ra trường:

+ Trở thành đạo diễn sân khấu cho các công ty truyền thông, công ty chuyên về lĩnh vực quảng cáo, tổ chức sự kiện.

+ Trở thành giảng viên, tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, giảng dạy diễn viên.

+ Trở thành đạo diễn sân khấu làm việc tự do, nhận dự án theo hợp đồng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!