Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Địa chất học năm 2022

Ngành Địa chất học là ngành khoa học nghiên cứu về Trái đất, cấu tạo trái đất, các vật liệu hình thành nên Trái đất. Quá trình nghiên cứu bao gồm thành phần, nguồn gốc, quá trình, cấu trúc của Trái đất.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Địa chất học khi ra trường:

Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc thăm dò nguồn tài nguyên khoáng sản là vô cùng cần thiết. Ngành địa chất cần đi đầu trong việc tìm kiếm, thăm dò. Một số công việc cụ thể như:

+ Kỹ sư địa chất thăm dò khoáng sản tại các doanh nghiệp khai khác khoáng sản.

+ Làm việc trong sở tài nguyên môi trường.

+ Kỹ sư thăm dò, tìm kiếm nguồn nước, nhận định đất để khảo sát móng công trình.

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!