Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Địa kỹ thuật xây dựng năm 2020

Ngành Địa kỹ thuật xây dựng là ngành học liên quan đến việc thăm dò và xử lý tính chất của vật liệu, có sử dụng cho ngành xây dựng. Địa kỹ thuật ứng dụng nhiều trong việc đảm bảo nền  móng tin cậy, an toàn cho các công trình nhà máy, việc thiết kế xây dựng đập nước. Sinh viên theo học ngành Địa kỹ thuật xây dựng sẽ được trang bị những kiến thức về địa chất đại cương, địa chất cấu tạo, tinh thể khoáng vật, thạch học...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Địa kỹ thuật xây dựng khi ra trường:

+ Kỹ sư khảo sát công trình: làm công tác khoan, thăm dò địa tầng, lấy mẫu và mô tả mẫu.

+ Thực hiện công tác thí nghiệm hiện trường: thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm cắt cánh, thí nghiệm đổ nước...

+ Làm việc tại các công ty liên quan đến xây dựng hoặc giảng dạy tại các trường đại học có liên quan...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Mỏ Địa Chất 7580211 A00, A01, A04 17
2 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7580211 A00, A01, D07 18.5 Xét học bạ