Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Địa lý tự nhiên năm 2022

Ngành Địa lý tự nhiên là ngành học nghiên cứu về đất, địa hình, dân cư cũng như các hiện tượng trên Trái Đất. Ngành Địa lý tự nhiên chuyên nghiên cứu các hợp phần tự nhiên cũng như các quy luật và hiện tượng tự nhiên, tương tác của con người với môi trường sống.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Địa lý tự nhiên khi ra trường:

+ Tham gia công tác giảng dạy môn Địa lý ở các bậc đại học, cao đẳng hoặc các trường phổ thông.

+ Chuyên viên quản lý môi tường làm công việc đánh giá chất lượng môi tường, quản lý môi trường và bảo vệ, sử dụng tài nguyên hợp lý.

+ Làm cán bộ Tài nguyên và Môi trường, khoa học công nghệ, Viện khoa học và công nghệ.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!