Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Dịch vụ pháp lý năm 2020

Ngành Dịch vụ pháp lý là ngành cung cấp dịch vụ pháp luật, pháp lý, cung cấp giải pháp liên quan đến các vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống, kinh doanh, của cá nhân tổ chức trong xã hội. Sinh viên theo học ngành Dịch vụ pháp lý sẽ được đào tạo các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao kiến thức về pháp luật, các bộ luật dân sự, kinh doanh...đảm bảo có đầy đủ kiến thức bổ trợ phục vụ cho công việc.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Dịch vụ pháp lý khi ra trường:

+ Làm việc tại các cơ quan nhà nước, các phòng ban, pháp chế, thanh tra văn phòng thuộc các sở ban ngành.

+ Làm việc trong các tổ chức xã hội liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ pháp lý.

+ Làm việc với các tổ chức kinh tế, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!