Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Điện tự động công nghiệp năm 2020

Ngành Điện tự động công nghiệp là ngành học nghiên cứu và triển khai các hệ thống điều khiển trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp. Việc tự động hóa đảm bảo cho việc điều khiển được nhanh chóng, chính xác giúp công việc đạt hiệu suất cao hơn dù dây chuyền sản xuất phức tạp..

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Điện tự động công nghiệp khi ra trường:

Việt Nam đang trong xu thế hội nhập toàn cầu, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên việc sản xuất được áp dụng rất nhiều dây chuyền tự động, tạo cơ hội việc làm rất lớn cho sinh viên ngành Điện tự động công nghiệp khi ra trường, một số vị trí như:

+ Trở thành nghiên cứu viên làm việc tại các viện nghiên cứu tin học, tự động hóa, viện ứng dụng công nghệ.

+ Trở thành giảng viên đào tạo ngành Điện tự động công nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng.

+ Làm giám đốc kỹ thuật, trường bộ phận kỹ thuật trong các công ty.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hàng Hải 7520216H105 A00, A01, D01, C01 14
2 Đại Học Hàng Hải 7520216D105 A00, A01, D01, C01 21.75