Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Điện tự động tàu thủy năm 2020

Ngành Điện tự động tàu thủy là ngành học trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực thiết Điện tự động tàu thủy. Khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có khả năng làm việc trong lĩnh vực tính toán, thiết kế các loại tàu thủy, công trình ngoài khơi. Ngoài ra sinh viên cần có nhũng ứng dụng hiệu quả và các phương pháp tính toán hiện đại trong tính toán thiết kế.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Điện tự động tàu thủy: 

+ Làm việc trong các cơ quan Đăng kiểm trong và ngoài nước.

+ Làm việc trong các nhà máy đóng tàu, các viện nghiên cứu thiết kế tàu.

+ Làm việc trong các trường đại học, cao đẳng, có chuyên ngành đóng tàu.

+ Làm việc trong các phòng quản lý kỹ thuật phương tiện trong các công ty khai thác tàu và công trình.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!