Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Điều khiển tàu biển năm 2022

Ngành Điều khiển tàu biển là ngành học đào tạo về tàu biển và các hệ thông liên quan cũng nhu đào tạo chuyên về những quy trình khác nhau của tàu biển. Đây là chương trình cung cấp cho sinh viên các kiến thức kỹ thuật hàng hài, kiểm soát hoạt động đóng tàu hoặc đánh giá công trình tàu biển.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Điều khiển tàu biển khi ra trường:

+ Làm việc tại các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân có lĩnh vực liên quan đến hàng hải, tàu biển.

+ Làm Hoa tiêu hàng hải, đảm bảo an toàn hàng hải hoặc bảo hiểm hàng hải.

+ Làm công việc phối hộp tìm kiểm và cứu nạn cứu hộ hàng hải, cùng nhiều lĩnh vực khoa học khác.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!