Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm năm 2020

Ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm là một ngành mới tại nước ta và có cơ hội phát triển nhanh trong thời gian tới. Sinh viên ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm được đào tạo kiến thức, kỹ năng, thái độ về khoa học, kỹ thuật công nghệ, nghề nghiệp. Họ có thể đảm trách của cử nhân lĩnh vực Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm:

+ Làm việc lại các khoa dinh dưỡng tại bệnh viên, chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, trung tâm y tế dự phòng

+ Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước về lĩnh vực y tế, thực phẩm

+ Làm chuyên viên dinh dưỡng và ẩm thực, nghiên cứu phát triển sản phẩm

+ Học tiếp lên bậc sau đại học, làm việc trong trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

 
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Công Nghiệp TPHCM 7720497 A00, B00, D90, D07 17