Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Đông Nam Á học năm 2020

Ngành Đông Nam Á học là ngành học nghiên cứa về giáo dục, ngôn ngữ, văn hóa cũng như lịch sử các quốc gia trong khu vực ĐNA. Đây là ngành học đào tạo sinh viên có kiến thức về khoa học xã hội, nhân văn nói chung có kiến thức cơ bản về khu vực học và nhiều lĩnh vực khác.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Đông Nam Á học khi ra trường:

+ Làm chuyên viên phụ trách mảng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công ty.

+ Làm việc tại các cơ quan quả lý nhà nước: có quan văn hóa, ngoại giao, an ninh quốc phòng, cơ quan ngoại giao.

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

+ Làm hướng dẫn viện du lịch, phiên dịch viên.