Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Du lịch điện tử năm 2020

Ngành Du lịch điện tử là ngành việc sử dụng công nghệ số trong tất cả các quy trình và chuỗi giá trị trong du lịch (lữ hành, khách sạn và phục vụ ăn uống, vận chuyển...) giúp các đơn vị, tổ chức du lịch phát huy tối đa hiệu suất và hiệu quả hoạt động.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Khoa Du Lịch – Đại Học Huế 7810102 A00, D01, C00, D10 19 Xét học bạ